Velkommen til JC Copenhagen

JC Copenhagen administrerer og rådgiver selvproducerende kunstnere inden for scenekunstfeltet samt teaterforeninger.

JC Copenhagen tilbyder forskellige administrative ydelser som f.eks. er betaling af regninger, udfærdigelse af kontrakter, behandling af løn, bogføring af bilag, afstemninger, udfærdigelse af regnskaber samt kontakt til tilskudsgivere mv.

JC Copenhagen yder rådgivning, sparring og mentoring i forbindelse med ansøgninger og budgetter, praktiske problematikker samt f.eks. omkring strategisk udvikling, kompetenceafklaring og netværksudbygning.

Jens Christian Jensen startede sit selvstændige firma JC Copenhagen i sommeren 2020 og arbejder både i Aarhus og København. Du kan læse om Jens Christian her, hvor der også er link til hans CV.

Blandt kunderne er selvproducerende koreografer, kompagnier og teaterforeninger. Der er oversigt med links til de forskellige under Kunder.

Under Resurser er der inspiration til den gode ansøgning og budget sammen med ideer til vedtægter for teaterforeninger samt fondsoversigter. Derudover er liste over inspirerende litteratur.