Velkommen til JC Copenhagen

JC Copenhagen administrerer og rådgiver selvproducerende kunstnere primært inden for koreografisk scenekunst – oftest organiseret som teaterforeninger.

JC Copenhagen tilbyder forskellige administrative ydelser som f.eks. er betaling af regninger, udfærdigelse af kontrakter, behandling af løn, bogføring af bilag, afstemninger, udfærdigelse af regnskaber samt kontakt til tilskudsgivere mv.

JC Copenhagen yder rådgivning, sparring og mentoring i forbindelse med ansøgninger og budgetter, praktiske problematikker samt f.eks. omkring strategisk udvikling, kompetenceafklaring og netværksudbygning.

JC Copenhagen er medinitiativtager til det nordiske mentorprogram NB8 Circle og har af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst været udvalgt til at være operatør på den danske del af Statens Kunstfonds internationale satsning på dans på Tanzmesse, der er en lukket fagmesse i Düsseldorf i august/september 2022.

Jens Christian Jensen startede sit selvstændige firma JC Copenhagen i sommeren 2020 og arbejder både i Aarhus og København. Du kan læse om Jens Christian her, hvor der også er link til hans CV.

Blandt kunderne er selvproducerende koreografer, kompagnier og teaterforeninger. Der er oversigt med links til de forskellige under Kunder.

Under Resurser er der inspiration til den gode ansøgning og budget sammen med ideer til vedtægter for teaterforeninger samt fondsoversigter. Derudover er liste over inspirerende litteratur.