Velkommen til JC Copenhagen

JC Copenhagen administrerer og rådgiver kunstnere inden for scenekunstfeltet samt teaterforeninger.

JC Copenhagen tilbyder forskellige administrative og bogholderimæssige ydelser og varetager opgaver rundt om teaterforeninger, såsom oprettelse i virk.dk, etablering af medarbejder-nemID og kontakt til det offentlige digitalt.

JC Copenhagen står for betaling af regninger, udfærdigelse af kontrakter, behandling af løn, bogføring af bilag, afstemninger , udfærdigelse af regnskaber samt kontakt til tilskudsgivere mv.

JC Copenhagen yder rådgiver og sparring i forbindelse med ansøgninger og budgetter, praktiske problematikker samt f.eks. omkring strategisk udvikling og netværksudbygning.

Jens Christian Jensen startede sit selvstændige firma JC Copenhagen i sommeren 2020 og arbejder både i Aarhus og København. Du kan læse om Jens Christian her, hvor der også er link til hans CV.

Under Resurser er der tekster om den gode ansøgning og budget sammen med ideer til vedtægter for teaterforeninger samt fondsoversigter. Derudover er liste over inspirerende litteratur.

Blandt kunderne er koreografer, kompagnier samt selvproducerende kunstnere. Der er oversigt med links til de forskellige under Kunder.

Læs om de enkelte fotos øverst på siden (side-hovede) her.