Kunder


Convoi Exceptionnel

Alt har sin tid. Alt har sit rum. Alt liv har en krop. Med dette udgangspunkt indleder Jon R. Skulberg og kompagniet Convoi Exceptionnel undersøgelsen af et stramt scenisk billedsprog uafhængigt af om det er en operaforestilling, et performance værk eller en danseforestilling.
Convoi Exceptionnel er særtransport og bred last. Ligesom det skilt, der findes på store lastbiler på motorvejen. Kompagniet er en påmindelse om at være opmærksomme på særlig tyngde og indhold. Convoi Exceptionnel er et transportmiddel for det enigmatiske, smerten, det angstfyldte og muligheden for håb.


DeLeónCompany

DeLeónCompany er et moderne dansekompani under kunstnerisk ledelse af Jens Schyth Brøndum og Stina Strange Thue. Kompagniet arbejder ud fra troen på kroppens narrative evner og et behov for intuitiv bevægelse. DeLeónCompany’s forestillinger præsenterer kroppen i en altid organisk, dynamisk form, der inviterer publikum ind i fysisk-poetiske universer, hvor fysisk kropslighed og atmosfæriske lyd- og lysuniverser belyser eksistentielle emner som individets forhold til gruppen, det sjælelige og livets uhåndgribelighed.


HAUT
HAUT er scene, værksted og producent for nye generationer af scenekunstnere. HAUT kuraterer og støtter udviklingen af værker og eksperimenter, der skaber nye kunstneriske udtryk, sætter samtiden i perspektiv og peger ind i fremtiden. HAUT skaber formater, hvor unge scenekunstnere og frie grupper kan udfolde deres idéer og møde hinanden og publikum i eksperimenter og samtaler, som udvikler deres praksis.


hvid støj sceneproduktion

hvid støjs vision er at bidrage til at sætte scenekunsten i Aarhus på det inden- og udenlandske landkort med turnéaktiviteter og produktioner af nyskabende og relevant scenekunst for børn og unge.


MYKA

MYKA er et kompagni som ledes af danser og koreograf My Grönholdt. Kompagniet producerer nytænkende forestillinger og installationer for et ungt publikum og formidler samfundsaktuele temaer, som kan berører alle mennesker. Oplevelserne formidles gennem sanselige og magiske universer med inspiration fra naturen, dyr og naturfænomer.


Performing Arts Platform
Performing Arts Platform er Aarhus’ udviklings- og netværksplatform for scenekunst. Platformen samler, faciliterer og rammesætter en stærk klynge af scenekunstens aktører i og omkring Aarhus. Gennem deling og formidling af ressourcer, kompetencer og viden genererer vi udvikling og støtter op om initiativer i miljøet. Platformen faciliterer og fokuserer på nyskabende samarbejder – såvel inden for scenekunstmiljøet som i forhold til andre miljøer.Seachange – Teater Seachange og Seachange Lab

Seachange er en uafhængig scenekunstorganisation, der består af: Teater Seachange, der producerer forestillinger, og Seachange Lab, der er et internationalt forum for praktisk kunstnerisk forskning i scenekunst. Missionen er at skabe levende teaterforestillinger, der rører og stimulerer og forundrer – og at bidrage til udvikling og kvalificering af den moderne scenekunst gennem praktiske eksperimenter og vidensdeling.


Teater freezeProductions

Teater freezeProductions producerer ny dansk dramatik samt visuelt smukt og temperamentsfuldt teater. Teatret tager aktuelle emner op, vil have os til at stoppe op, tænke, overveje, sanse og samtale. Teatret arbejder i varierede former, nogle gange meget musisk, andre gang mere tekstuelt.


SVALHOLM

Nønne Mai Svalholm arbejder konceptuelt indenfor genren koreografisk scenekunst/ dans/ performance. Undersøgelsen bevæger sig ind i et tværæstetisk felt, hvor krop og bevægelse iscenesættelses som skulptur, og hvor skulpturen iscenesættes som performance og begivenhed. Den kunstneriske vision er at behandle eksistentielle spørgsmål og skabe rum for nye erkendelser.