Kunder

Herunder er oversigt over de kunstnere og kompagnier, Jens Christian arbejder sammen med – primært som administrator, rådgiver og sparringspartner. Flere af dem har han kendt og arbejdet med i mange år – også fra de år, han arbejdede i Projektcentret i Dansehallerne.

Ud over arbejdet med kunstnere direkte er han involveret i forskellige projekter, bl.a. Tanzmesse 2024, NB8 Nordic Circle (nordisk mentorprogram for danseproducenter) og dansefilm.dk.


MYKA
MYKA er et kompagni som ledes af danser og koreograf My Grönholdt. Kompagniet producerer nytænkende forestillinger og installationer for et ungt publikum og formidler samfundsaktuele temaer, som kan berører alle mennesker. Oplevelserne formidles gennem sanselige og magiske universer med inspiration fra naturen, dyr og naturfænomer.

SVALHOLM
Nønne Mai Svalholm arbejder konceptuelt indenfor genren koreografisk scenekunst/ dans/ performance. Undersøgelsen bevæger sig ind i et tværæstetisk felt, hvor krop og bevægelse iscenesættelses som skulptur, og hvor skulpturen iscenesættes som performance og begivenhed. Den kunstneriske vision er at behandle eksistentielle spørgsmål og skabe rum for nye erkendelser.

Convoi Exceptionnel
Alt har sin tid. Alt har sit rum. Alt liv har en krop. Med dette udgangspunkt indleder Jon R. Skulberg og kompagniet Convoi Exceptionnel undersøgelsen af et stramt scenisk billedsprog uafhængigt af om det er en operaforestilling, et performance værk eller en danseforestilling.
Convoi Exceptionnel er særtransport og bred last. Ligesom det skilt, der findes på store lastbiler på motorvejen.


Gunilla Lind Danseteater
Gunilla Lind Danseteater er et københavner-baseret dansekompagni ledet af koreograf Gunilla Lind. Gunilla sætter et spejl op foran samfundet via hendes tanke-provokerende arbejder. Hun skaber visuelle arbejder, der tilbyder publikum farverige harmonier og overraskende former. Gennem eksperimenterende kostymer umenneskeliggøres performerne for at udfordre måden, vi oplever andre væsener på samt på måden, hvorpå vi ser os selv.


AVIAJA Dance
AVIAJA Dance er et moderne dansekompagni grundlagt og ledet af Sarah Aviaja Hammeken. AVIAJA Dance producerer danseforestillinger, der har til formål at fange sit publikum gennem visuelt forbløffende scenekunst med stærk moral og et klart budskab, der stiller spørgsmålstegn ved samfundet i både en lokal og global kontekst. AVIAJA Dance lægger vægt på tværsektorielle samarbejder, da vi tror på synergien mellem forskellige kunstformer og ønsker at tilbyde publikum den virkelig magiske sensation, der sker mellem kunstnere og publikum.


PERNILLE GARDE STAGE ART
PERNILLE GARDE STAGE ART skaber forestillinger der bevæger sig i grænselandet mellem dans og teater og fortæller historier med en stærk fysisk sensibilitet og visuel opmærksomhed. Kompagniet arbejder med kompleksiteten ved den menneskelige eksistens og kaster lys og humor på alvorlige, mørke emner som tab, seksuelle overgreb og krig. I et detaljeret billedsprog inviteres publikum med ind i et fysisk og emotionelt univers med mange lag, nuancer og fortolkningsmuligheder.

DeLeónCompany
DeLeónCompany er et moderne dansekompani etableret af Jens Schyth Brøndum og Stina Strange Thue. Kompagniet arbejder ud fra troen på kroppens narrative evner og et behov for intuitiv bevægelse. DeLeónCompany’s forestillinger præsenterer kroppen i en altid organisk, dynamisk form, der inviterer publikum ind i fysisk-poetiske universer, hvor fysisk kropslighed og atmosfæriske lyd- og lysuniverser belyser eksistentielle emner som individets forhold til gruppen, det sjælelige og livets uhåndgribelighed.


KASPERSOPHIE
Design og kunstner-duoen KASPERSOPHIE består af scenograf Kasper Hansen og kostumedesigner og skrædder Sophie Bellin-Hansen, skaber visuelle koncepter for forestilingen via tøj og rum.