Om

Jens Christian Jensen startede sit selvstændige firma JC Copenhagen i sommeren 2020 for at kunne administrere og rådgive kunstnere og teaterforeninger, primært selvproducerende koreografer – både i Aarhus og København.

Jens Christian er oprindelig udlært inden for handel og kontor hos DR (personale og løn) og har arbejdet med bogholderi og regnskab i mange år. Tidligere har det været hos oste-eksportselskabet Boel/Danland Foods (i dag del af ARLA) samt sociale behandlingsinstitutioner (Birke-Bo og Spydspidsen under Københavns Kommune).

Hos Slots- og Kulturstyrelsen har Jens Christian arbejdet med administration af tilskud til kunstnere og institutioner fra bl.a. Kulturministeriets Udviklingsfond, Statens Musikråd samt Statens Kunstråds Scenekunstudvalg – senere samlet under Statens Kunstfond

I de sidste mange år har han arbejdet tæt sammen med kunstnere inden for scenekunstområdet, primært med koreografer og dansere under hans ansættelse i Projektcentret i Dansehallerne.

Jens Christian har base i København, men har de seneste år bevæget sig mellem København og Aarhus, hvor han på den måde har søgt at skabe forbindelse mellem kunstnere, producenter, venues og andre interessenter. Han har i nogle år været administrator og rådgiver hos Performing Arts Platform, og er efterfølgende i efteråret 2023 blevet udpeget til Performing Arts Platforms bestyrelse af Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Jens Christian har været – og er nu igen – en del af bestyrelsen i Brancherådet for Scenedans, hvor han også har sikret, at Brancherådet er blevet dansk partner i det nordiske projekt Keðja.

Jens Christian har en BA i historie med Mellemøstens historie som bifag samt er cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet. Her er link til hans opgaver på universitetet.

Han har ultimo 2023 afsluttet grunduddannelsen som Narrativ samtalepraktiker hos DISPUK (Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation), hvor han i 2019-20 også gennenførte den et-årige uddannelse i Narrativ coaching og vejledning.

I forbindelse med denne videreuddannelse samt ved at læse om narrativ ledelse i praksis, har han arbejdet med at udforme et slags ledelsesgrundlag, der afspejler mål og visioner for de kunstnere, han arbejder med, metoder samt egne værdier i dette arbejde. Læs mere om det her.

Jens Christian har også en årrække været frivillig mentor hos DM, Dansk Magisterforening.

Link til CV for Jens Christian Jensen – 1 side (januar 2024) 

Kontakt

Jens Christian Jensen
Telefon +45 30 53 10 35
Mail: jc@jc-copenhagen.dk
CVR: 3443 6622
Kontor: C. F. Richs Vej 93, 3. th, 2000 Frederiksberg