NB8 Nordic Circle

NB8 Nordic Circle er et mentorpram til kapacitets- og netværksopbygning for danseproducenter inden for det frie felt i de nordiske og baltiske lande og områder i perioden 2022-2024. Målet er at styrke infrastrukturen inden for management, produktion og distribution af moderne dans i disse områder samt at hjælpe branchen til at komme sig over corona-pandemien.

Der var open call for mentees for anden cyklus 2023-24 i oktober 2022.

NB8 Nordic Circle er et fælles initiativ fra 5 organisationer i Finland, Norge, Sverige, Island og Danmark med 6 associerede partnere i de øvrige nordiske og baltiske lande og områder, således at alle områder og lande er repræsenteret i projektet. Det er JC Copenhagen og Jens Christian Jensen, der er den danske partner i projektet. Projektet er bl.a. støttet af Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Kulturfond samt Statens Kunstfond.

Partnere

Partnerorganisationerne er Arts Management Helsinki, SITE Sweden, JC Copenhagen, Performing Arts Hub Norway og Dansverkstæðið.

De associerede partnere i de baltiske lande er New Theatre Institute of Latvia, Plartforma Lithuania, Estonian Dance Agency. Associerede partnere i de andre nordiske lande/områder er: Qiajuk Studios, Grønland; Nordens Hus på Færøerne; Nordiske institut på Åland (NIPÅ).

Mentorprogrammet består af 2 cyklusser af hver et års varighed med open call for mentees fra alle nordiske og baltiske lande og områder. Udvælgelsen af mentees samt rekruttering af mentorer på baggrund af valget af mentees, foretages af de enkelte partnere i programmet.

2. cyklus: April 2023 – marts 2024

Vi afholdt kick-off på kursusstedet Calliola i Finland 18. – 21. april 2023, hvor vores svenske coach Holger Bjørklund det første døgn faciliterede arbejde med de 8 mentorer, hvorefter de 8 mentees ankom. Alle var sammen fra onsdag til fredag med Holger som facilitator.

De 8 mentee/mentor-par er:
Mirkka Malkola (FI) – Kasper Egelund (DK)
Evelyn Raudsepp (EE) – Olöf Ingolfdottir (IS)
Thea Thori Kogstad (NO) – Katja Kirsi (FI)
Lena Yngvesson (SE) – Bek Berger (LV)
Heba Eir Kjeld (IS) – Tora de Zwart Rørholt (NO)
Maja Bonde Holtze (DK) – Anne Cecilie Bordin Larsen (NO)
Patricija Kolate (LV) – Tina Eriksson Frederiksson (SE)
Anders Engebretsen (NO) – Ann-Jette Caron (DK)

De 8 par skal nu det næste år mødes såvel fysisk som virtuelt – og vi mødes alle igen fysisk på Calliola i Finland i marts.

1. cyklus: September 2022 – august 2023

Der var kick-off internat på Calliola i Finland for første del af mentorporgrammet 13. – 16. september 2022, hvor de 8 par af mentees og mentorer mødtes for første gang.


De 8 mentees og deres mentorer er følgende:
Elina Aholainen (FI) – Sigrid Aakvik (DK)
Kara Hergils (IS) – Annika Ostwald (S)
Emilija Rimasauskiene (LT) – Emmy Astbury (S)
Minna-Triin Kohv (ET) – Isabel Gonzalez (FI)
Julianna Vidarsdottir (S) – Ragnheidur Skuladottir (IS)
Vár Bech Árting (FO)- Anne Holck Ekenes (N)
Ina Locmele (LV) – Marinella Jaskari (FI)
Maija Pavlova (LV) – Elina Ruoho-Kurola (FI)

De 8 par skal arbejde det næste år – og der vil være afsluttende internat i august 2023. Vi 5 partnere følger tæt processen og er i løbende dialog med alle.Læs mere her om NB8 Nordic Circle på hjemmesiden for programmet.

Projektet er indtil videre støttet af Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Kulturfond,  The Ministry of Education and Culture Finland, Kulturrådet i Sverige samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Nordic Circle of Artistic Management 2016 – 18

Under sin tidligere ansættelse i Projektcentret i Dansehallerne (2011-2018) var Jens Christian Jensen sammen med en række nordiske samarbejdspartnere initiativtager til det nordiske mentor- og workshopprogram for producenter og selvproducerende koreografer, Nordic Circle of Artistic Management med støtte fra bl.a. Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt samt Statens Kunstfond. Projektet udsprang af keðja’s Mentoring Scheeme samt et nordisk/baltisk producentnetværk, som SITE Sweden og Projektcentret i Dansehallerne havde i 2012-13.

De 5 partnere i projektet Nordic Circle 2016-18 var SITE Sweden (projektledere), Dance Atelier Island, Danse- og teatersentrum Norge, Arts Management Helsinki samt Projektcentret i Dansehallerne.

Programmet bestod af 2 cyklusser af hver et års varighed med mentorprogram, hvor mentees via open call ansøgte, og de 5 partnere udvalgte 8 mentees og matchede dem med en mentor fra et andet nordisk land. Hvert år blev påbegyndt og afsluttet med 1 1/2 døgn på et kursussted på en stockholmsk skærgårdsø, hvor alle 8 mentees, mentorer og partnere deltog, og en svensk coach stod for afvikling og undervisning. Der blev på den måde et samlet kollektivt afsæt for et års mentoring samt efterfølgende afslutning, erfaringsudveksling og evaluering.


De 8 mentee/mentor-par i 2016-17 var følgende:

Anna Karlander (SE) – Marinella Jaskari (FI)
Josefin Lindberg (SE) – Sanna Myllylahti (FI)
Jarkko Partanen (FI) – Hooman Sharifi (NO)
Katri Kekäläinen (FI) – Gunn Hernes (NO)
Marie Schulz (DK) – Kirre Arneberg (NO)
Eva Steen Nordhagen (DK) – Magnus Nordberg (SE)
Katrín Gunnarsdóttir (IS) – Peter Svenzon (SE)
Magnus Eide Myhr (NO) – Lene Bang (DK)


De 8 mentee/mentor-par i 2017-18 var følgende:

Steinunn Ketilsdottir (IS) – Susanne Danig (DK)
Tone Martine Kittelsen (NO) – Eva Broberg (SE)
Sonya Lindfors (FI) – Melika Melouani Melani (SE)
Carlos Calvo (DK) – Pirjetta Mulari (FI)
Maiken Bruun Aamodt (DK) – Annika Ostwald (NO/SE)
Anna Cederberg (SE) – Kerstin Schroth (DE)
Lina Dahlgren (SE) – Pernille Møller Taasinge (DK)
Jarkko Partanen (FI) – Sunniva Teine (NO)